top of page

מחירים

רקע בצבעים אפור ולבן עם ציורים של עיגולים

נקודות חשובות מהתקנון:

1. המנוי בסטודיו הינו אישי ואינו ניתן להעברה, אלא בהסכמה מוקדמת ובכתב מאת החברה ולשיקול דעתה בלבד.

2. שיעור על בסיס מקום פנוי ניתן לקבוע החל מ-72 שעות לפני מועד השיעור.

3. ביטול הגעה לשיעור ייעשה 6 שעות לפני מועד אותו שיעור, ולא - יחויב המתאמן בעלות אותו השיעור או יחשב כנוצל במקרה של מנוי.

4. במסגרת מנוי המתאמן/ת זכאים לשיעורים קבועים ועוד שיעורים על בסיס מקום פנוי לפי סוג מנוי שרכשו. (ולא ניתן לצבור שיעורים מחודש לחודש).

5. סוגי שיעורים- קיימים מספר שיעורים במערכת שאינם פתוחים לרישום כלל המתאמנים. שיעור נשים- הינו מיועד לנשים בלבד, שיעור בני נוער- מיועד למתאמנים מתחת לגיל 18, שיעור שיקומי- מיועד למתאמני הסובלים מפרקינסון, טרשת נפוצה ובעיות נוירולוגיות נוספות.

6. שיעורי ניסיון \ חודש ניסיון יש לתאם מול הקבלה בלבד, לא ניתן להירשם דרך האתר.

7. שיעורים פרטיים מתואמים מול הקבלה.

8. המתאמנים מתבקשים להגיע זמן סביר לפני תחילתו של כל שיעור ו/או אימון אליו נרשמו, והנם מסכימים בזאת, כי איחור לאימון ו/או שיעור של 10 דקות ימנע את כניסתם לאימון ו/או השיעור כאמור.

9. על כל השיעורים להיות מתואמים מראש, מתאמן אשר לא יתאם הגעתו לשיעור, לא יוכל לקחת בו חלק.

10. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכות השיעורים, בימי הפעילות של המדריכים, זהותם ומספרם מעת לעת, על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, המתאמנים יוכלו להתעדכן באתר הסטודיו או בקבלה.

11. האימון בסטודיו מותנה בחתימת המתאמן על הצהרת בריאות, בה מתחייב למסור פרטים נכונים על מצבו הבריאותי, כשירותו ושאין לו כל מגבלות רפואיות הידועות לו המונעות ממנו להשתתף בשיעורי פילאטיס ומכשירים.

כמו כן, מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי, וכי במידה ולא ידווח על כך, הרי שכל פגיעה ונזק שיגרמו לו כתוצאה משינוי זה יחולו על אחריותו בלבד, ולא יכול לבוא בטענות ו/או כל תביעה כנגד סטודיו קונטרולוג'י בע"מ וצוות עובדיו.

12. עצם ההגעה והשתתפות בשיעורי הסטודיו תחשב כאילו המתאמן/ת קרא/ה והסכים/ה לתנאי החברות בסטודיו והתקנון.

13. ביטול מנוי יעשה בהתראה של 30 יום.

14.קונטרולוג'י משמשת גם כבית ספר להדרכת פילאטיס וכחלק משעות ההתמחות על התלמידים בקורס להגיע לשעות צפייה \ עזרה למדריכ\ה ותיק\ה, המתאמנים ייחשבו כאילו הבינו והסכימו לכך, מרגע שהחלו להתאמן בסטודיו.

בואי לנסות פילאטיס מכשירים!!
כפר סבא, רעננה והוד השרון

שיעורים פרטיים

שיעור פרטי בודד: 220 ש"ח

כרטיסיה 8 שיעורים: 1,600 ש"חסמי פרטי בודד: 240 ש"ח

סמי פרטי כרטיסיה 8 שיעורים: 1,760 ש"ח

סמי פרטי כרטיסיה 24 שיעורים: 4,900 ש"ח

שיעור פרטי מאסטר בודד: 290 ש"ח

פרטי מאסטר כרטיסיה 8 שיעורים: 2,080 ש"ח

סמי פרטי מאסטר 8 שיעורים: 2,180 ש"ח

שיעורים קבוצתיים פילאטיס מכשירים

מנוי 5 כניסות בחודש: 300 ש"ח

מנוי 8 כניסות קבועות + 4 על בסיס מקום פנוי בחודש: 500 ש"ח 

מנוי 12 כניסות קבועות + 4 על בסיס מקום פנוי בחודש 580 ש"ח 

**המנויים למינימום חודשיים, תשלום בהוראת קבע, ביטול בהודעה של חודש מראש. מאפשר עד 14 ימי הקפאה מצטבר​.

bottom of page