top of page

סדרת קרסול שיעור 1

התחלו את אתגר שישה השבועות לקרסול חזק!!
זה השבוע הראשון!
השבוע כל יום נתרגל את שיעורי הבית בהתאם להדרכה שמצורפת בסירטון הזה.
הקפידו לבצע 10 חזרות מכל תרגיל:
כפיפה ויישור של הברך (עקב מוביל את התנועה)
פוינט פלקס של הקרסול
סיבובי קרסול לשני הכיוונים עם רגל ישרה

<pdf1 name>

bottom of page