top of page

סדרת קרסול שיעור 3

זה השבוע השלישי שלנו באתגר לקרסול חזק!
גם השבוע כל יום נתרגל את שיעורי הבית בהתאם להדרכה שמצורפת בסירטון הזה.
הקפידו לבצע 10 חזרות מכל תרגיל:
תרגול על גבי שיפוע יורד
תרגול על גבי שיפוע עולה
מתיחה של כף הרגל (20-30 שניות)
בדיקת רקסול נגד קיר

<pdf1 name>

bottom of page