top of page

סדרת קרסול שיעור 4

זה השבוע הרביעי שלנו באתגר לקרסול חזק!
גם השבוע כל יום נתרגל את שיעורי הבית בהתאם להדרכה שמצורפת בסירטון הזה.
הקפידו לבצע 10 חזרות מכל תרגיל:
תרגול כנגד קיר בשלושהמנחים שונים (לשני כיוונים)
תנועה של עלייה לפויינט בשלושה מנחים
הטיות קרסול בעלייה לפויינט

<pdf1 name>

bottom of page