top of page

סדרת קרסול שיעור 6

זה השבוע האחרון שלנו באתגר לקרסול חזק!
גם השבוע כל יום נתרגל את שיעורי הבית בהתאם להדרכה שמצורפת בסירטון הזה.
הקפידו לבצע 10 חזרות מכל תרגיל:
סקווטים על כדורי טניס
סקווטים מלאים על הרצפה
סקוואט כריעה לשתי הרגליים

<pdf1 name>

bottom of page